A. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA A, B UTAWA C SANGAREPE PRATELAN SING BENER!
Wacanen kanthi teliti!
sari kusuma ningrum

jenengku sari
saiki aku wes kelas siji
sekolahku ana sd tambakromo
aku seneng dolanan boneka
yen bengi aku seneng sihahu

1. jenengku yaiku ….
a. tambakromo


b. boneka


c. sari kusuma ningrum

2. aku sekolah ana ing sd ….
a. ningrum


b. siji


c. tambakromo

3. sari wes kelas ….
a. siji


b. loro


c. telu

iv. sari seneng dolanan ….
a. bal


b. bonekac. buku-buku

5. sari sinahu yen wayah ….
a. awan


b. esuk


c. bengi

6.
Soal UAS  Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

perangane awak ing dhuwur iku digunakake kanggo ….
a. nyawang


b. mangan


c. nyekel

7. perangane awak sing digunakake kanggo nyokot panganan yaiku ….
a. lambe


b. untu


c. rambut

8. ….. iku gunane kanggo ngrungokake swara.
a. dengkul


b. irung


c. kuping

ix. pak budi lagi mikul beras ing dhuwur ….
a. wetenge


b. sikile


c. pundhake

10. rani ambekane ngos-ngosan bar mlayu. Perangane awak sing kanggo ambekan yaiku ….
a. ilat


b. irung


c. alis

eleven.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

piranti ana ing dhuwur iku gunane kanggo ….
a. nugel pring


b. nulis ing buku


c. motong kertas

12. piranti sing digunakake ibu kanggo nggoreng iwak yaiku ….
a. peso


b. piring


c. wajan

13. santi nutupi sirahe ben ora kepanasen nganggo ….
a. sepatu


b. topi


c. sabuk

14. sepatu lan sandal iku gunane kanggo ana ing ….
a. sikil


b. tangan


c. sirah

15. bayu nduwe tas anyar kanggo sekolah. Tase iku digunakane kanggo ….
a. wadah banyu putih


b. wadah sega mbi lawuh


c. wadah buku-buku

16. sirah iku krama inggile yaiku ….
a. talingan


b. mustaka


c. waja

17. kuping iku krama inggile yaiku ….
a. paningal


b. mustaka


c. talingan


Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :

xviii. bapak nembe gerah wajane. Wajane basa ngokone yaiku ….
a. untu


b. sirah


c. wetenge

19. wek wek wek iku swara ….
a. wedus


b. sapi


c. bebek

20. kucing iku swarane ….
a. cuit cuit


b. meong meong


c. petok petok

21. ketemu bu guru ing wayah awan kudu ngucapake ….
a. sugeng enjang


b. sugeng siang


c. sugeng dalu

22. yen nduwe salah iku kudu nyuwun ….
a. duwit


b. sewu


c. ngapura

23. ku – ko – lah – se
tembung ing dhuwur yen ditata sing bener dadi ….
a. sekukolah


b. sekolahku


c. kolahseku

24. buku – tuku – rani
urutan ukara sing bener yaiku ….
a. tuku rani buku


b. buku rani tuku


c. rani tuku buku

25. rani sregep nyapu supaya latare katon ….
a. pinter


b. resik


c. anyarB. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

ane. perangane awak sing kanggo mlaku-mlaku yaiku ….

2. andi nyekeli ball sing anyar. Perangane awake andi sing kanggo nyekeli bal yaiku ….

three. krama inggile mripat yaiku ….

4. piring iku biasane digunakake kanggo wadah ….

five. piranti sing digunakake ngadahi banyu kanggo ngumbe yaiku ….

6. krama inggile tangan yaiku ….

7. petok-petok iku swarane ….

8. wedhus iku swarane ….

ix. ketemu pak guru ing wayah sore kudu ngucapake sugeng ….

10. su – tur – ma – wun
tembung ing dhuwur iku yen ditata sing bener dadi ….

xi. en – su – jang – geng
tembung ing dhuwur iku yen ditata sing bener dadi ….

12. yen arep mangkat sekolah kudu ….

thirteen. yen didawuhi wong tuwa kudu ….

14. yen diparingi hadiah bu guru kudu ngucapake ….

fifteen. rani sinahu sing sregep supaya dadi bocah sing ….


Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :
KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER i

BAHASA JAWA KELAS i SD
A. JAWABAN

1. c. sari kusuma ningrum
2. c. tambakromo
iii. a. siji


4. b. boneka


v. c. bengi
half-dozen. a. nyawang
vii. b. untu
viii. c. kuping
9. c. pundhake
10. b. irung


xi. b. nulis ing buku


12. c. wajan
13. b. topi
14. a. sikil


15. c. wadah buku-buku
sixteen. b. mustaka


17. c. talingan
xviii. a. untu


19. c. bebek
20. b. meong meong


21. b. sugeng siang
22. c. ngapura
23. b. sekolahku
24. c. rani tuku buku
25. b. resikB. JAWABAN

1. sikil
2. tangan
3. paningal
4. panganan
five. gelas / botol
6. asta
7. pitik
8. embek embek
9. sonten
ten. matur suwun
11. sugeng enjang
12. pamitan
13. dirungoke
14. matur suwun
15. pinter